Izvješća

Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Bilješke uz bilancu 2018. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2018.g.

GFI-POD 31.12.2018.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2017. godinu

Bilješke uz bilancu 2017. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2017.g.

GFI-POD 31.12.2017.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2016. godinu

Bilješke uz bilancu 2016. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2016.g.

GFI-POD 31.12.2016.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2015. godinu

Bilješke uz bilancu 2015. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2015.g.

GFI-POD 31.12.2015.g.

Odluka o pokriću gubitka.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu

Bilješke uz bilancu 2014. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2014.g.

GFI-POD 31.12.2014.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2013. godinu

Bilješke uz bilancu 2013. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2013.g.

GFI-POD 31.12.2013.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Udruga HRVATSKE SLOBODNE ZONE