Izvješća

Plan poslovanja za period 01.01.2023. - 31.12.2023.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2021. do 2022.

Plan poslovanja za period 01.01.2022. - 31.12.2022.

Plan poslovanja za period 01.01.2021. - 31.12.2021.

Plan poslovanja za period 01.01.2020. - 31.12.2020.

Plan poslovanja za period 01.01.2019. - 31.12.2019.

Plan poslovanja za period 01.01.2018. - 31.12.2018.

Plan poslovanja za period 01.01.2017. - 31.12.2017.

Plan poslovanja za period 01.01.2016. - 31.12.2016.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Etički kodeks

Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2021. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2021. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Bilješke uz bilancu 2018. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2018.g.

GFI-POD 31.12.2018.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2017. godinu

Bilješke uz bilancu 2017. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2017.g.

GFI-POD 31.12.2017.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2016. godinu

Bilješke uz bilancu 2016. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2016.g.

GFI-POD 31.12.2016.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2015. godinu

Bilješke uz bilancu 2015. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2015.g.

GFI-POD 31.12.2015.g.

Odluka o pokriću gubitka.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu

Bilješke uz bilancu 2014. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2014.g.

GFI-POD 31.12.2014.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2013. godinu

Bilješke uz bilancu 2013. g.

Bilješke uz račun dobiti i gubitka 2013.g.

GFI-POD 31.12.2013.g.

Odluka o raspodjeli dobiti.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja.