• Slobodna zona Osijek

 • Slobodna zona Osijek

 • Slobodna zona Osijek

 • Slobodna zona Osijek

KAKO POSTATI KORISNIK SLOBODNE ZONE

Domaće i strane fizičke i pravne osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u zoni ako su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti te ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o slobodnim zonama. Korisnici obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone. Korisnici su dužni voditi knjigovodstvo za poslovanje u zoni, ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u zoni.

Osnivači Slobodne zone Osijek d.o.o. su Osječko – baranjska županija, Slavonska banka Osijek, Niveta Osijek, Saponia Osijek, Zračna luka Osijek i i Luka Tranzit Osijek d.o.o.

Navedeni osnivači su odlukom Vlade RH od 12.05.1997. godine dobili koncesiju za osnivanje Slobodne zone Osijek d.o.o. i poslovanje po posebnom Zakonu o slobodnim zonama.

Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 05.07.1997. godine osnovana je Slobodna zona Osijek d.o.o.

Odlukom Vlade RH Slobodna zona obuhvaća četiri odvojena područja i to:

 • Riječna luka – Luka Tranzit
 • Industrijski kompleks - lokacija Nemetin / prostor Saponie i Nivete /
 • Zračna luka Klisa
 • Vukovarska ulica ( dio poslovnog prostora MIO ) - današnji Benetton

Vremenom je dolazilo do promjena u vlasničkoj strukturi (Slavonska banka i Niveta su prodale svoje udjele a Županija dokapitalizirala Društvo tri puta).

Trenutno stanje vlasničkih udjela je sljedeće:

Osječko-baranjska županija


9.100.000,00 kn


95,789 %

Luka Tranzit Osijek d.o.o.


250.000,00 kn


2,632 %

Saponia d.d. Osijek


100.000,00 kn


1,053 %

Zračna luka Osijek d.o.o.


50.000,00 kn


0,526 %

Ukupno


9.500.000,00 kn


100 %

Više o slobodnim zonama pročitajte na stranicama udruge Hrvatske slobodne zone


0

Udaljenost od Zagreba (km)


0

Udaljenost od Rijeke (km)


0

Udaljenost od Ploča (km)


0

Udaljenost od Sarajeva (km)


0

Udaljenost od Beograda (km)

Društvom upravljaju:

 • Skupština:
 • Osječko-baranjska županija
 • Saponia d.d. Osijek
 • Zračna luka Osijek d.o.o.
 • Luka Tranzit Osijek d.o.o.
 • Direktor: Davor Boras

Osoba ovlaštena za pristup informacijama: Mirjana Rudec.

Prava i obveze navedenih upravljačkih institucija regulirana su Društvenim ugovorom i ostalim poslovnim aktima Društva. Skupštinu Društva čine predstavnici Osnivača društva i sastoji se od četiri člana kako je to u prethodnoj točki navedeno. Svaki član Društva ima toliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela u temeljnom kapitalu.

Zaštita privatnosti